به بنیاد فیزیس خوش آمدید

ما در همکاری بین الفرهنگی در یک گفتمان بدون تبعیض و ارزش های جمعی که به منظور ایجاد یک آینده پایدار کمک میکند مشارکت مینماییم.

معلومات بیشترتماس با ما

بنیاد فیزیسس

معلومات اساسی در باره ما


ما یک سازمان غیر انتفاعی که در سال ۲۰۱۴ تاسیس گردیده و ثبت شده کشور سویس میباشد فعالیت داریم.

لینک ثبت سازمان

ما باور داریم که جوامع غربی عمیقا تحت تاثیر اصول مدرن قرار گرفته و تحت شرایط آن فعالیت مینماید.

که این اصول ها منجر به دستاورد های عالی و تغییرات فوق العاده در جوامع گردیده است. از سوی دیگر این اصول ها تهدیدات خیلی جدی را متوجه جهان نیز نموده است. عصر جدید در حال ظهور است. ما باور داریم که این جامعه به یک دیدگاه جدید از طبیعت, در رابطه به مرگ و زنده گی و سیستم صحی نیاز بیشتر دارد.

فهم و بیداری یکی از بزرگترین اسرار برای جهان علمی باقی مانده است. باوجود تمام تلاش ها با رویکرد به روش های ماتریالیستی و غیره این پدیده تا هنوز همچنان غیر قابل بیان میباشد.

تغییر اساسی در مسیر علوم زنده گی میتواند پیامد های مهی در توسعه جوامع آینده داشته باشد. تاثیر روش زنده گی فراتر از طبابت و علوم بیولوژی میباشد. این به این معنی که روش زنده گی برای ما کمک میکند تا انسان ها و ظرفیت های که در آن ها موجود است دریابیم.

در مورد تیم ما

اعضای بنیاد فیزیسس


داکتر کلاوس شیستیریدو

داکتر کلاوس شیستیریدو

رییس

از جوانی خیلی علاقمند به موضوعات فلسفی بودم . سوال های مانند: زنده گی چیست؟
از جوانی خیلی علاقمند به موضوعات فلسفی بودم . سوال های مانند: زنده گی چیست؟ انسان چیست؟ فهم و هوشیاری چیست؟ تا هنوز هم این موضوعات در مرکز توجه من قرار دارد. بعد از ختم دوران تحصیل در دانشگاه ویانا, در شفا خانه های مختلف, در بیشتر از کشور های جهان انجام وظیفه نموده ام. که اکثرا آن در کشور های افریقای مرکزی میباشد.

فرصت زنده گی کردن در محیط بین الفرهنگی نه تنها یک بینش عمیق در مورد ریشه های فقر برایم دست داده , بلکه بودن در این جوامع برایم خیلی الهام بخش میباشد.

میخواهم بگویم که تحقیقات بدون تبعیض بهترین ابراز است برای مقابله کردن با هر نوع چالش که متوجه جهان امروزی میباشد.

باوجود موفقیت های فوق العاده در عرصه علوم حیاتی به وجود آمده , من باور دارم که در این عصر حاضر بخاطر در یافت راه های مناسب و پایدار برای مراقبت های صحی, ما اشد ضرورت به مطالعات در بخش ها سیستم حیاتی داریم.

به شهر مانترو خوش آمدید

مرکز بنیاد فیزیس

لطف با ما در تماس شوید

شماره تیلفون ۶۹ ۱۳ ۹۶۳ ۲۱ (۰)۰۰۴۱